Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Akademik Yılı Çalışma Planı Güncellenme Tarihi: 01.09.2018                          
No TAKVİM   EYL. EK. KAS. ARA. OC. ŞUB. MAR. NİS. MAY. HAZ. TEM. AĞU.   GÖREVLİ BİRİM KOORDİNASYONU Kurul/Komisyon Üyeleri AÇIKLAMA
FAALİYETLER                                  
Kurullar:                                  
1 Yönetim Kurulu   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     Müdür ve YO Sekreteri Dr. Mahmut VURAL,
Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT,
Doç.Dr. Tahir GÖNEN,
Dr. Gülnara KARADENİZ
Yüksekokul Yönetim Kurulu haftada bir kere ihtiyaç duyulması halinde derhal toplanır. 
2 Akademik Genel Kurul     ( )     ( )       ( )         Müdürlük Tüm öğretim elemanları Akademik kurul yılda en az iki defa toplanır. Bir önceki eğitim-öğretim yılının değerlendirmesi ve yeni eğitim-öğretim yılı ile döneminin planlaması.
3 Yüksekokul Danışma Kurulu                   ( )         Müdürlük Dr. Mahmut VURAL,
Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT, Doç.Dr. Tahir GÖNEN,
Dr. Kadanbay BAKTIGULOV,
Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER,
Gülzada ABDRALİEVA
Yüksekokul Danışma Kurulu geliştirilerek her yıl mayıs ayında toplanır. Yüksekokulun toplumun ve işdünyasının şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi.
4 Bölüm Kurulu   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     Bölüm Başkanları İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Bölüm kurulları ayda bir toplanır. Bölüm personeli görevlendirmeleri, eğitim-öğretim materyal ve teknoloji ihtiyaç belirlemesi ve talepleri, haftalık çalışma programlarının belirlenmesi, derslik dağılımlarının belirlenmesi, Akademik Faaliyet Raporu, ders bilgi formlarının öğrenci işlerine bildirilmesi, karşılanamayan derslerin müdürlüğe bildirilmesi, yıllık seminer konularının ve sunucuların belirlenmesi, ders kayıtlarının yapılması, ekle sillerin tamamlanması, yıllık ders planları ve programları, ders bilgi formlarının hazırlanması ve sunumu, sınav (ara sınav, final, mazeret, tek ders) tarihlerinin belirlenmesi, devlet sınavı soru bankalarının güncellenmesi, devamsızlıkların bildirilmesi, sınav evraklarının teslimi, yıllık izin planlamaları, staj planlamaları, Europass CV hazırlanması, memnuniyet (öğrenci, akademik ve idari personel) memnuniyet anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, stratejik plana göre bölüm hedeflerinin belirlenmesi ve ölçülmesi, bölüm tanıtım çalışmaları, Akreditasyon-Kalite-Bologna Süreci ile ilgili çalışmalar.
5 Program Kurulu   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     Program Koordinatörleri Dr. Gülmira ACIGULOVA,
Dr. Gülnara KARADENİZ,
Muharrem KAYA,
M. Rüştü ÇİFTÇİ
Raşit YILMAZ,
Gülzada ABDRALİEVA,
Nasikat ALİEVA
Program kurulları ayda bir defa toplanır. Bölüm kurulunun görevlerini programla ilgili olarak yerine getirir.
Komisyonlar:                                  
6 Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu                 ( )       ( )   Komisyon Bşk. Dr. Mahmut VURAL,
Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT, Doç.Dr. Tahir GÖNEN
Program açma-kapama-isim değiştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması, eleman ihtiyaçlarının ve niteliklerinin belirlenmesi, ihtiyaç duyulması halinde eleman araştırması yapılması, personel eğitim çalışmalarının planlanması ve programlanması.
7 Sosyal Komisyon     ( )       ( )               Komisyon Bşk. İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Sosyal (kültürel ve sanatsal) faaliyetlerin planlanması ve uygulanması. Yemek yardımlarının koordinasyonu.
8 Staj Komisyonu     ( )           ( )           Komisyon Bşk. İİPB Başkanı,
TPB Başkanı,
Muharrem KAYA
Bölüm/Program Kurulları ile koordineli olarak staj çalışmalarının planlaması, uygulanması denetlenmesi ve sonuçlarının bildirilmesi. Staj için işyeri geliştirme çalışmalarının yapılması.
Toplantılar:                                  
9 Bilgilendirme, Yönlendirme, Motivasyon   ( ) ( )     ( )       ( )         İİPB Başkanı
TPB Başkanı
Program Koordinatörleri Öğrenci ve personel oryantasyonu, hazırlık sınıfı ve program öğrenci tanışma ve kaynaşmasının sağlanması, öğrenci ve personelin gelişimi yönünde ilgili birimlerle (PDRM, Kütüphane, Halkla İlişkiler vb.) koordineli olarak çalışılması.
10 İş Dünyası İle Yapılan Toplantılar     ( )       ( )     ( ) ( )       MYO Sorumlusu Dr. Kadanbay BAKTIGULOV,
Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER
İşdünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi, tanıtım ve program geliştirme de dahil olmak üzere katkılarının sağlanması ve artırılması.
11 Öğrenci Konseyi     ( )         ( )             Yüksekokul Sekreteri Samat URMANBETOV Öğrenci temsil, aktivite ve işbirliklerinin sağlanması ve artırılması.
12 Aile Konseyi     ( )             ( )         MYO Sorumlusu Dr. Gülnara KARADENİZ,
Dr. Gülmira ACIGULOVA
Aileler ile ilişkilerin geliştirilmesi,tanıtım da dahil olmak üzere katkılarının sağlanması ve artırılması.
13 Anma Toplantıları       ( )                       Muharrem KAYA  
Törenler:                                  
14 Akademik Yıl Açılış Töreni     ( )                       Müdür ve YO Sekreteri Raşit YILMAZ,
Samat URMANBETOV
Üniversite ile ile koordineli olarak yüksekokul açılış töreninin planlanması, duyurulması ve gerçekleştirilmesi.
15 Mezuniyet Töreni                     ( )       Müdür ve YO Sekreteri Raşit YILMAZ,
M. Rüştü ÇİFTÇİ,
Samat URMANBETOV
Üniversite ile koordineli olarak mezuniyet töreninin yapılması.
16 Ödül ve Yıl Dönümleri     ( )                       Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Yıl kutlaması
17 Diğer                 ( )           Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
 
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri                                  
18 Akademik Takvim             ( )               Müdürlük Dr. Mahmut VURAL,
İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Akademik takvimde yüksekokula ilişkin geliştirme ve düzenleme çalışmalarının yapılması.
19 Planlama, Koordinasyon ve Görevlendirmeler         ( ) ( )         ( )       Müdürlük Dr. Mahmut VURAL,
Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT,
İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Stratejik plan, Gelişim planı, Faaliyet planı, kurul ve komisyonların teşekkülü, görevlendirmelerin yapılması.
20 Uygulama ve İzleme   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   Müdürlük Dr. Mahmut VURAL Yüksekokuldaki tüm süreç ve sonuçların planlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması.
21 Kariyer Günleri                   ( )         MYO Sorumlusu Dr. Kadanbay BAKTIGULOV,
Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER
İşdünyası ve toplumun önemli görülen kesimlerinin de katılımının sağlanacağı Kariyer Günleri düzenlenmesi, üniversite ve diğer kurum/kuruluşlarda düzenlenen kariyer günlerine katılımın sağlanması.
22 Bilgi Yarışmaları                 ( )             Nasikat ALİEVA,
Raşit YILMAZ,
M. Rüştü ÇİFTÇİ
Alanları ile ilgili konularda öğrencilere yönelik yarışmaların düzenlenmesi.
23 Rehberlik ve Danışmanlık   ( ) ( )   ( ) ( )       ( ) ( )       MYO Sorumlusu Dr. Gülnara KARADENİZ,
Gülzada ABDRALİEVA,
PDRM
Öğrencilerin ihtiyaç duydukları yada gelişimleri yönünde rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin üniversite ilgili birimleri ile koordineli olarak planlanması ve gerçekleştirilmesinin sağlanması.
24 Öğrenim Materyalleri Geliştirme   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   Program Koordinatörü Dr. Mahmut VURAL,
Dr. Kadanbay BAKTIGULOV,
M. Rüştü ÇİFTÇİ,
Muharrem KAYA
Ders notu varlık oranın artırılması ve mevcutların geliştirilerek elektronik hale getirilmesi ve uygun kanalla paylaşımının sağlanması.
Bilimsel Faaliyetler:                                  
25 Seminer / Çalıştay   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )         Bölüm Başkanları Program Koordinatörleri Bölüm seminerlerinin ve sunucularının belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Ortak Dersler Semineri (Eylül)
Dikey Geçiş Semineri (Nisan)
26 Kongre / Sempozyum                               Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT,
Doç.Dr. Tahir GÖNEN,
Dr. Gülnara KARADENİZ
 
27 Konferans / Panel         ( )   ( ) ( ) ( ) ( )           Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT,
Doç.Dr. Tahir GÖNEN,
Dr. Gülnara KARADENİZ
İş Adamları
28 Yayın   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       Program Koordinatörü İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Yüksekokulun ve öğretim elemanlarının yayın faaliyetlerinin koordinasyonu, bilgilendirilmesi ve ilanı.
Topluma Hizmet Faaliyetleri:                                  
29 Danışmanlık   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )         Tüm Öğretim Elemanları  
30 Konuyla ilgili özel kurslar / Seminerler     ( ) ( ) ( )     ( ) ( ) ( )         Gülnara KARADENİZ Tüm Öğretim Elemanları İşdünyasının ihtiyaç duyabileceği alanlarda eğitim çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi.
31 Girişimciliği geliştirme faaliyetleri       ( )     ( )     ( )         MYO Sorumlusu Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER
Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi.
32 Deneyim, paylaşım ve beceri geliştirme faaliyetleri     ( )   ( )   ( )   ( )   ( ) ( )     MYO Sorumlusu Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER
 
Geliştirme Çalışmaları:                                  
33 Stratejik plan uyarınca gelişim planı hazırlanması         ( )                   Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak için yüksekokulun fiziki altyapısı, teknolojik altyapısı, insan kaynakları ve akademik gelişimini içeren plan hazırlanması.
34 Sistem ve Mevzuat Geliştirme Çalışmaları   ( ) ( )         ( ) ( )           Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Bologna sürecine uyum, kalite ve akreditasyon çalışmaları çerçevesinde yüksekolun ihtiyaç duyacağı sistem ve mevzuat geliştirme çalışmalarını planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
35 Eğitim Programları Geliştirme Çalışmaları     ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )           Program Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT,
İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Program açma-kapama-isim değiştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması, ders planlarının ve programlarının geliştirilmesi, ders bilgi formlarının güncellenmesi, ders materyallerinin geliştirilmesi.
36 İnsan Kaynakları Geliştirme Çalışmaları   ( )       ( )       ( ) ( ) ( ) ( )   Müdürlük Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT, İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Eleman ihtiyaçlarının ve niteliklerinin belirlenmesi, ihtiyaç duyulması halinde eleman araştırması yapılması, personel eğitim çalışmalarının planlanması ve programlanması, oryantasyon çalışmaları.
37 Öğrenme kaynaklarının geliştirilmesi   ( )     ( )           ( ) ( ) ( )   Müdürlük Tüm Öğretim Elemanları Kütüphane için kitap önerisinin yapılması
38 Teknoloji tabanını geliştirme çalışmaları     ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       Müdürlük Dr. Mahmut VURAL,
Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT
Yüksekokul teknolojik altyapısının ve kullanılırlığın artırılmasına yönelik üniversite ilgili birimleriyle koordineli çalışmaları planlamak ve yürütmek.
39 Proje geliştirme çalışmaları   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )         Müdürlük Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT, İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Proje geliştirme ve değerlendirme çalışmaları ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
40 Tesis geliştirme çalışmaları   ( )       ( )         ( ) ( ) ( )   Müdürlük Dr. Mahmut VURAL,
Samat URMANBETOV
Yüksekokul iç ve dış mekanlarından marjinal faydalanma ölçüsünde, estetik kaygısı da taşıyarak planlar yapmak ve yürütmek.
41 Bologna Süreci ile uyum ve Kalite geliştirme çalışmaları   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   Bölüm ve Programlar Bölüm ve Programlar Bologna sürecine uyum, kalite ve akreditasyon çalışmaları çerçevesinde yüksekolun ihtiyaç duyacağı süreçleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
42 İş Dünyası ve Topluma ilişkileri geliştirme çalışmaları   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       Müdürlük Dr. Kadanbay BAKTIGULOV,
Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER
 
43 Akreditasyon                     ( ) ( ) ( )   Müdürlük Bölüm ve Programlar Öğrenci ve öğretim elemanını da içerir uyum süreçleri geliştirmek, eğitim plan ve pogramları geliştirilmesine yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek.
44 Mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirme çalışmaları   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   Müdürlük Dr. Gülnara KARADENİZ,
Muharrem KAYA,
Raşit YILMAZ
K.T.M.Ü. Meslek Yüksekokulu mensupluğunu gururla taşıyacak şekilde her türlü çaba (birlik ve beraberliğin geliştirilmesi).
Tanıtım:                                  
45 Web Sitesi   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
İlgili birim ve kişilerle koordineli olarak web sayfasının cazip ve işe yararlığının artırılması yoluyla kullanılırlığının sağlamasına yönelik sürekli gelişim.
46 Öğrenciler   ( ) ( )         ( ) ( ) ( )         Öğrenci Temsilcisi   Öğrenci temsilcilerin belirlenmesi, spor takımlarının oluşturulması, diğer aktivite ve işbirliklerinin sağlanması ve artırılmasına yönelik planlamaların yapılması.
47 Öğretim Elemanları ve İdari Personel   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )     Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Öğretim elemanları ve idari personelin oryantasyonlarının sağlanması, her elemanın en az bir aktiviteyle tanıtıma katkı sağlaması.
48 Bilimsel Faaliyetler   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     Program Koordinatörü Tüm Öğretim Elemanları Stratejik hedefler çerçevesinde bilimsel çalışmaların yürütülmesi. 
49 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       Müdürlük Tüm Koordinatörler Teknik ve sosyal amaçlı geziler, sanatsal faaliyetler ve spor mübakalarına katılımının sağlanması
50 Kariyer Günleri                   ( )         Müdürlük Dr. Kadanbay BAKTIGULOV,
Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER
İşadamları ve toplumun önde gelen kesimlerinin katılacağı Mayıs ayında kariyer günleri düzenlenmesi.
51 Kurum ve Kuruluş Ziyaretleri   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   MYO Sorumlusu Dr. Kadanbay BAKTIGULOV,
Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER
 
52 Açık Kapı Günleri                             Müdürlük Raşit YILMAZ,
Ubeydullah ŞENER
 
53 Bilgi Yarışmaları       ( )           ( )         Program Koordinatörleri Raşit YILMAZ,
M. Rüştü ÇİFTÇİ
 
54 Öğrenci Konseyi     ( )   ( )                   Yüksekokul Sekreteri Samat URMANBETOV  
55 Aile Konseyi       ( )         ( )           MYO Sorumlusu Dr. Gülnara KARADENİZ,
Dr. Gülmira ACIGULOVA
Ailelerin katılacağı Mayıs ayında konsey toplantısı.
56 Medya ile ilişkiler       ( ) ( )       ( ) ( )         Müdürlük Raşit YILMAZ Gazete, Televizyon, Radyo
Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri                                
57 Öğretim Üyesi Değişimi   ( )                 ( ) ( ) ( )   Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
Öğretim üyesi değişimine yönelik çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve işbirliği anlaşmalarının sağlanması.
58 Öğrenci Değişimi                       ( ) ( )   Müdürlük Dr. Gülnara KARADENİZ Program Koordinatörleri
59 Ortak veya Çift Diploma Programları                                  
60 Bilgi, görgü ve deneyim artırıcı faaliyetler     ( )   ( )                   Program Koordinatörleri Muharrem KAYA  
61 Ortak Projeler     ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       Program Koordinatörleri Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT,
Doç.Dr. Tahir GÖNEN
 
62 Öğrenci Stajları   ( )           ( )     ( ) ( ) ( )   Staj Komisyonu İİPB Başkanı,
TPB Başkanı,
Muharrem KAYA
Staj yeri geliştirme, staj değerlendirme ve denetleme çalışmalarının yürütülmesi.
63 Ululuslararası Birlik ve Kuruluşlara Üyelik                   ( )         Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
 
64 Ortak Bilimsel, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler           ( )       ( )         Yüksekokul Sekreteri    
Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler                                
65 Piknik                   ( )         Müdürlük Raşit YILMAZ,
Muharrem KAYA
Piknik planlamarı ve organizasyonu.
66 Gezi   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )         Prog. Koordinatörleri   Sosyal (kültürel ve sanatsal) ve teknik (öğrencilerin işyeri ziyaretleri) gezilerin planlanması ve uygulanması. 
67 Yıl Dönümü Kutlamaları         ( )                   Dr. Gülnara KARADENİZ Samat URMANBETOV xx. Yıl Kutlaması
68 Film Gösterisi                             Yüksekokul Sekreteri Samat URMANBETOV  
69 Kültür ve Sanat Etkinlikleri                 ( ) ( )           Dr. Gülnara KARADENİZ,
Dr. Gülmira ACIGULOVA
Gulzaada ABDRALIEVA
 
70 Konser             ( )                 Raşit YILMAZ,
Muharrem KAYA
 
71 Hayırseverlik Faaliyetleri                   ( ) ( )         Gülzaada ABDRALİEVA
Raşit YILMAZ,
M. Rüştü ÇİFTÇİ
 
72 Sergi                     ( )       Program Koordinatörleri Dr. Gülmira ACIGULOVA,
Gülzada ABDRALİEVA,
M. Rüştü ÇİFTÇİ
 
73 Spor Müsabakaları     ( )                       Müdürlük M. Rüştü ÇİFTÇİ,
Samat URMANBETOV
 
Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri                                  
74 Mezunlar Derneği ve Web Sitesi     ( )   ( )   ( )   ( )   ( )       Müdürlük Dr. Serhat ATMACA  
75 Mezun istihdam ve izleme çalışmaları   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       İİPB Başkanı Tüm Koordinatörler  
76 Eğitim, kültür ve sosyal içerikli çalışmalar   ( )       ( )         ( )       İİPB Başkanı Ubeydullah ŞENER  
77 Mezunlar Günü                     ( )       Müdürlük Raşit YILMAZ
Muharrem KAYA
Her yıl haziran ayında mezunların bir araya getirilerek karşılıklı işbirliğinin sağlanması amacıyla mezunlar günü düzenlenmesi. (13 Haziran 2013)
Gözetim, Denetim ve Disiplin Faaliyetleri                                
78 Gözetim   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   Müdürlük İİPB Başkanı,
TPB Başkanı
 
79 Denetim   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   Müdürlük    
80 Disiplin   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )   Müdürlük Program Koordinatörleri  
  Planlanan Etkinlikler () gerçekleşen etkinlikler (X) işareti ile belirtilmiştir.