NO FAALİYETLER Alt Kategori BİRLEŞİK Personel DERECE
01 Kurullar: Yönetim Kurulu 01 - Kurullar: Yönetim Kurulu Aysulu BEYŞENOVA ÖNEMLİ
02 Kurullar: Akademik Genel Kurul 02 - Kurullar: Akademik Genel Kurul Gulzaada ABDRALIEVA NORMAL
03 Kurullar: Yüksekokul Danışma Kurulu 03 - Kurullar: Yüksekokul Danışma Kurulu Gülmira ACIGULOVA DÜŞÜK
04 Kurullar: Bölüm Kurulu 04 - Kurullar: Bölüm Kurulu Gülnara KARADENİZ
05 Kurullar: Program Kurulu 05 - Kurullar: Program Kurulu Hüseyin ÖĞÜT
06 Komisyonlar: Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu 06 - Komisyonlar: Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Komisyonu Kadanbay BAKTIGULOV
07 Komisyonlar: Sosyal Komisyon 07 - Komisyonlar: Sosyal Komisyon M. Rüştü ÇİFTÇİ
08 Komisyonlar: Staj Komisyonu 08 - Komisyonlar: Staj Komisyonu Madina ÖZTÜRK
09 Toplantılar: Bilgilendirme, Yönlendirme, Motivasyon 09 - Toplantılar: Bilgilendirme, Yönlendirme, Motivasyon Mahmut VURAL
10 Toplantılar: İş Dünyası İle Yapılan Toplantılar 10 - Toplantılar: İş Dünyası İle Yapılan Toplantılar Marsel TAŞTANOV
11 Toplantılar: Öğrenci Konseyi 11 - Toplantılar: Öğrenci Konseyi Muharrem KAYA
12 Toplantılar: Aile Konseyi 12 - Toplantılar: Aile Konseyi Nasikat ALIEVA
13 Toplantılar: Anma Toplantıları 13 - Toplantılar: Anma Toplantıları Nurzada ABIŞEVA
14 Törenler: Akademik Yıl Açılış Töreni 14 - Törenler: Akademik Yıl Açılış Töreni Raşit YILMAZ
15 Törenler: Mezuniyet Töreni 15 - Törenler: Mezuniyet Töreni Ruhidin ASANOV
16 Törenler: Ödül ve Yıl Dönümleri 16 - Törenler: Ödül ve Yıl Dönümleri Samat URMANBETOV
17 Törenler: Diğer (23 Nisan) 17 - Törenler: Diğer (23 Nisan) Serhat ATMACA
18 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Akademik Takvim 18 - Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Akademik Takvim Tahir GÖNEN
19 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Planlama, Koordinasyon ve Görevlendirmeler 19 - Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Planlama, Koordinasyon ve Görevlendirmeler Ubeydullah ŞENER
20 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Uygulama ve İzleme 20 - Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Uygulama ve İzleme Ulukbek DAVLYATOV
21 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Kariyer Günleri 21 - Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Kariyer Günleri Ulukbek KALNAZAROV
22 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Bilgi Yarışmaları 22 - Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Bilgi Yarışmaları
23 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Rehberlik ve Danışmanlık 23 - Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Rehberlik ve Danışmanlık
24 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Öğrenim Materyalleri Geliştirme 24 - Eğitim-Öğretim Faaliyetleri: Öğrenim Materyalleri Geliştirme
25 Bilimsel Faaliyetler: Seminer / Çalıştay 25 - Bilimsel Faaliyetler: Seminer / Çalıştay
26 Bilimsel Faaliyetler: Kongre / Sempozyum 26 - Bilimsel Faaliyetler: Kongre / Sempozyum
27 Bilimsel Faaliyetler: Konferans / Panel 27 - Bilimsel Faaliyetler: Konferans / Panel
28 Bilimsel Faaliyetler: Yayın 28 - Bilimsel Faaliyetler: Yayın
29 Topluma Hizmet Faaliyetleri: Danışmanlık 29 - Topluma Hizmet Faaliyetleri: Danışmanlık
30 Topluma Hizmet Faaliyetleri: Konuyla ilgili özel kurslar / Seminerler 30 - Topluma Hizmet Faaliyetleri: Konuyla ilgili özel kurslar / Seminerler
31 Topluma Hizmet Faaliyetleri: Girişimciliği geliştirme faaliyetleri 31 - Topluma Hizmet Faaliyetleri: Girişimciliği geliştirme faaliyetleri
32 Topluma Hizmet Faaliyetleri: Deneyim, paylaşım ve beceri geliştirme faaliyetleri 32 - Topluma Hizmet Faaliyetleri: Deneyim, paylaşım ve beceri geliştirme faaliyetleri
33 Geliştirme Çalışmaları: Stratejik plan uyarınca gelişim planı hazırlanması 33 - Geliştirme Çalışmaları: Stratejik plan uyarınca gelişim planı hazırlanması
34 Geliştirme Çalışmaları: Sistem ve Mevzuat Geliştirme Çalışmaları 34 - Geliştirme Çalışmaları: Sistem ve Mevzuat Geliştirme Çalışmaları
35 Geliştirme Çalışmaları: Eğitim Programları Geliştirme Çalışmaları 35 - Geliştirme Çalışmaları: Eğitim Programları Geliştirme Çalışmaları
36 Geliştirme Çalışmaları: İnsan Kaynakları Geliştirme Çalışmaları 36 - Geliştirme Çalışmaları: İnsan Kaynakları Geliştirme Çalışmaları
37 Geliştirme Çalışmaları: Öğrenme kaynaklarının geliştirilmesi 37 - Geliştirme Çalışmaları: Öğrenme kaynaklarının geliştirilmesi
38 Geliştirme Çalışmaları: Teknoloji tabanını geliştirme çalışmaları 38 - Geliştirme Çalışmaları: Teknoloji tabanını geliştirme çalışmaları
39 Geliştirme Çalışmaları: Proje geliştirme çalışmaları 39 - Geliştirme Çalışmaları: Proje geliştirme çalışmaları
40 Geliştirme Çalışmaları: Tesis geliştirme çalışmaları 40 - Geliştirme Çalışmaları: Tesis geliştirme çalışmaları
41 Geliştirme Çalışmaları: Bologna Süreci ile uyum ve Kalite geliştirme çalışmaları 41 - Geliştirme Çalışmaları: Bologna Süreci ile uyum ve Kalite geliştirme çalışmaları
42 Geliştirme Çalışmaları: İş Dünyası ve Topluma ilişkileri geliştirme çalışmaları 42 - Geliştirme Çalışmaları: İş Dünyası ve Topluma ilişkileri geliştirme çalışmaları
43 Geliştirme Çalışmaları: Akreditasyon 43 - Geliştirme Çalışmaları: Akreditasyon
44 Geliştirme Çalışmaları: Mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirme çalışmaları 44 - Geliştirme Çalışmaları: Mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirme çalışmaları
45 Tanıtım: Web Sitesi 45 - Tanıtım: Web Sitesi
46 Tanıtım: Öğrenciler 46 - Tanıtım: Öğrenciler
47 Tanıtım: Öğretim Elemanları ve İdari Personel 47 - Tanıtım: Öğretim Elemanları ve İdari Personel
48 Tanıtım: Bilimsel Faaliyetler 48 - Tanıtım: Bilimsel Faaliyetler
49 Tanıtım: Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 49 - Tanıtım: Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
50 Tanıtım: Kariyer Günleri 50 - Tanıtım: Kariyer Günleri
51 Tanıtım: Kurum ve Kuruluş Ziyaretleri 51 - Tanıtım: Kurum ve Kuruluş Ziyaretleri
52 Tanıtım: Açık Kapı Günleri 52 - Tanıtım: Açık Kapı Günleri
53 Tanıtım: Bilgi Yarışmaları 53 - Tanıtım: Bilgi Yarışmaları
54 Tanıtım: Öğrenci Konseyi 54 - Tanıtım: Öğrenci Konseyi
55 Tanıtım: Aile Konseyi 55 - Tanıtım: Aile Konseyi
56 Tanıtım: Medya ile ilişkiler 56 - Tanıtım: Medya ile ilişkiler
57 Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Öğretim Üyesi Değişimi 57 - Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Öğretim Üyesi Değişimi
58 Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Öğrenci Değişimi 58 - Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Öğrenci Değişimi
59 Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Ortak veya Çift Diploma Programları 59 - Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Ortak veya Çift Diploma Programları
60 Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Bilgi, görgü ve deneyim artırıcı faaliyetler 60 - Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Bilgi, görgü ve deneyim artırıcı faaliyetler
61 Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Ortak Projeler 61 - Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Ortak Projeler
62 Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Öğrenci Stajları 62 - Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Öğrenci Stajları
63 Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Ululuslararası Birlik ve Kuruluşlara Üyelik 63 - Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Ululuslararası Birlik ve Kuruluşlara Üyelik
64 Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Ortak Bilimsel, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler 64 - Uluslararası İlişkiler/İşbirlikleri: Ortak Bilimsel, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler
65 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Piknik 65 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Piknik
66 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Gezi 66 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Gezi
67 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Yıl Dönümü Kutlamaları 67 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Yıl Dönümü Kutlamaları
68 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Film Gösterisi 68 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Film Gösterisi
69 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Kültür ve Sanat Etkinlikleri 69 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Kültür ve Sanat Etkinlikleri
70 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Konser 70 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Konser
71 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Hayırseverlik Faaliyetleri 71 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Hayırseverlik Faaliyetleri
72 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Sergi 72 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Sergi
73 Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Spor Müsabakaları 73 - Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Spor Müsabakaları
74 Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri: Mezunlar Derneği ve Web Sitesi 74 - Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri: Mezunlar Derneği ve Web Sitesi
75 Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri: Mezun istihdam ve izleme çalışmaları 75 - Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri: Mezun istihdam ve izleme çalışmaları
76 Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri: Eğitim, kültür ve sosyal içerikli çalışmalar 76 - Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri: Eğitim, kültür ve sosyal içerikli çalışmalar
77 Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri: Mezunlar Günü 77 - Mezunlarla İlişkiler/İşbirlikleri: Mezunlar Günü
78 Gözetim, Denetim ve Disiplin Faaliyetleri: Gözetim 78 - Gözetim, Denetim ve Disiplin Faaliyetleri: Gözetim
79 Gözetim, Denetim ve Disiplin Faaliyetleri: Denetim 79 - Gözetim, Denetim ve Disiplin Faaliyetleri: Denetim
80 Gözetim, Denetim ve Disiplin Faaliyetleri: Disiplin 80 - Gözetim, Denetim ve Disiplin Faaliyetleri: Disiplin