Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Кесиптик колледжи

Профессиональный колледж КТУ «Манас»

2020 - 2021 окуу жылына студенттик кабыл алуу талаптары

 

 

 

 

Специальность на кырг. и русс. языках с указанием срока обучения

План приема

Сумма контракта

бюджет

контракт

очное

күндүзгү

очное күндүзгү

заочное

сырттан

9 класс

11 класс

9 класс

11 класс

9 класс

11 класс

 

«Менеджмент (офис менеджмент)» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында

1жыл 10 ай)

«Менеджмент (офис менеджмент)» (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

30

-

-

-

-

-

«Мектепке чейинки билим берүү» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында

1жыл 10 ай)

Дошкольное образование (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

30

-

-

-

-

-

«Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында

1жыл 10 ай)

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

30

-

-

-

-

-

«Туризм» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында 1жыл 10 ай)

 

«Туризм» (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

30

-

-

-

-

-

«Маркетинг(тармактар боюнча)» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында 1жыл 10 ай)

 

Маркетинг (по отраслям) (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

30

-

-

-

-

-

«Имараттарды жана курулмаларды куруу жана эксплуатациялоо» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында

1жыл 10 ай)

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

30

-

-

-

-

-

«Автомобилдик транспортту техникалык тейлөө жана оңдоо» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында

1жыл 10 ай)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

30

-

-

-

-

-

«Жыгач иштетүүнүн технологиясы, эмеректер дизайны жана конструкциялоо» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында

1жыл 10 ай)

Технология деревообработки, дизайн и конструирование мебели (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

20

-

-

-

-

-

«Эсептоочу техниканы жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо» (окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында

1жыл 10 ай)

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

30

-

-

-

-

-

«Ширетүү өндүрүшү» программасы

(окуу мөөнөтү: жалпы орто билим берүүнүн базасында

1жыл 10 ай)

Сварочное производство (срок обучения: на базе среднего общего образования 1 г. 10 мес.)

-

20

-

-

-

-

-

 

 

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com