Офис менеджмент жана жетекчинин ассистенти программасы

Ар бир сектордо иштөө мүмкүнчүлүгү бар, офис иштерин мыкты билген, жоопкерчиликтүү, чечимдерди кабыл ала билген жана өзүнө берилген жетектөө укугунун алкаганда чечим чыгара алган, башкаруучу кадрлардын бири болгон Офис менеджер, офис иштеринин адиси, жогорку башкаруу ассистенти, мыкты жетекчилер тарабынан колдоого алынган кесип катары белгиленген жетекчинин ассистенти болуп коомдук /менчик секторлордо иштей жана өзүлөрүнүн иштөө мүмкүнчүлүктөрүн андан ары өркүндөтө алышат.

 

“Бухгалтердик эсеп жана салык салуу” программасы

Мамлекеттик жана жеке сектордогу мекемелердин бухгалтердик эсеп жана/же финансылык жактан тейлөө иштеринде иштей алышат. Бул жердеги көнүл бурула турган өзгөчөлүк, кандай гана болбосун ар бир мекемеге сөзсүз бир бухгалтерик жана финансылык жактан тейлөө муктаждыгы болбой койбойт. Ошондуктан бүтүрүүчүлөрүбөздүн жолу ачык жана ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү оңой жана көп тараптуу. Акыркы мезгилдерде бухгалтердик эсеп чөйрөсүндө компьютердик жаңы ыңгайлуу программалар пайдаланылып жана тарала баштады. Ошондуктан, коом тарабынан компьютердик программаларды өздөштүрө билген, билимдүү жана сапаттуу адистер ар дайым талап кылынууда. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн окуп өздөштүргөн бухгалтердик эсеп программаларынын натыйжасында иш чөйрөсүндө кыйла өзүн көрсөтүп, мыкты адистердин катарын толуктоодо. Бүтүрүүчүлөрүбүз бухгалтердик эсеп бөлүмдөрүндө жардамчы кызматкер катары иштей ала тургандыгы сыяктуу эле өзүнүн карьерасын дагы алдыга жылдыра алат.

Курулуш технологиясы программасы

Курулуш технологдор катары бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү курулуш секторундагы инженерлер жана архитекторлор менен бирге иштей алышат. Фирмалардын эсеп-кысаптык, архитектуралык жана офистик бөлүмдөрүндө, курулуш объектеринде жетиштүү тажрыйбага ээ болгондо, курулуш объектерде объект жетекчиси/прораб катары иштешет. Бетон лабораториясында ассистент, андан кийин лаборант болууга мүмкүнчүлүгү бар. Секторлорунда жетекчи катары иштей алышат. Жеке ишкана да ачып иштете алышат.

 

 

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо технологиясы программасы

“Атомобилдерди тейлөө” бөлүмүнүн окуу программасын аяктаган соң бүтүрүүчүлөр;
Техникалык тилди колдоно билип, чийүү, графика, таблица, сүрөттөрдү окуп жана анализ жүргүзө алат;
Компьютерди колдонуп, андагы ар түрдүү файл программаларын иштете алат;
Өндүрүш баскычтарында колдоно турган жабдыктарды монтаждоо, сапаттыкты көзөмөлдөө процессинде курал-жарактарды колдоно алат;
Ченөөчү жана текшерүүчү аспаптарын колдоно алат;
Негизги оңдоочу

курал-жарактарды жабдыктарды колдоно билип, тетиктерди алмаштырып, диагноз коюп, оңдоо, калыбына келтирүү иштерин жасай алышат;

Өз кесибине таандык стандартарды билет жана колдоно алат;

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com