Биздин миссиябыз

Кыргызстан жана Орто Азия аймагында дүйнөлүк баалулуктар жолунда адистик билими компененттүү, технологиялык билим жана жөндөмдүүлүктөрүн туура колдоно билген, жаратуучу, өзүнө толук ишенген, маданияттуу жана башкалар менен мамиле кура билген, кесиптик этикага ылайык мамиле жасаган кесиптик жана техникалык тармакта керектөөлөрдүү канаттандыра турган сапаттуу кесип ээлерин даярдап чыгаруу.
Колдонулуп жаткан окуу пограммалары менен; инсан, каражат жана заманбап технологиялык системалары менен бирдикте, студенттердин, маселелерди чечүү, чечим чыгаруу жана сын пикир айтуу жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү.


Кесиптик жогорку мектебибиздин программаларынын миссиясы, билим берүү программаларынын негизиндеги адистик багыттары боюнча сапаттуу жана татыктуу кесип ээлерин даярдап чыгаруу.

Конкретүү максатыбыз;

Кесиптик жана техникалык билим берүү тармагында жергиликтүү жана эл аралык деңгээлде технологиянын жаңыланууларын үзгүлтүксүз колдоно билген татыктуу билим берген окуу жайы катары таанылуу.


Кесиптик жогорку мектебибиздин окуу программаларынын негизинде жергиликтүү жана эл аралык деңгээлде сапатуу бүтүрүүчүлөрдү даярдап өлкөдөгү эн алгачкы түзүүчү жана адистик тармактарында лидер болуучу адистерди даярдоо аркети жүргүзүлүүдө.


Активдүү, ой пикирин бөлушө билген, жеке баалуулуктарга ээ жана адистиги боюнча мыкты кадрларды даярдап чыгарган, эл аралык денгээлде таанылган, жаны технологияларды үзгүлтүксүз колдоно билген, жаратуучу, маалымат алуучу жолдорду көрсөтө билген, өлкө ичиндеги ар кандай өнүгүү процесстеринде лидерлик ролго ээ болгон, чөйрөсү менен тыгыз мамиле кура билген жана бирдиктүү иштей алган ж.о.э. кийинки жашоосунда карьера жолдорун мыкты билген адистерди жетиштирүүчү кесиптик жогорку мектеп болуу биздин конкретүү максатыбыз.

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com