Окуу жайыбыздын Авто унааларды оңдоо жана тейлоо программасынын профессору жана университетибиздин проректору Хусейин Өгүт агайыбыздын “The Investigation Of The Use Of Plant-Based Wild Mustard And Boron Doped Oil As Engine Lubrication Oil In Diesel Engines” атту изилдөө иши Science Citation Index Expanded боюнча Etki Faktörü (Impact Factor)  4,9 болгон “Renewable Energy” журналынын (ISSN:0960-1481) 2019 жылкы июнь айындагы санында жаряланды. Макалага  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148118315714  адресине кирип таба аласыздар.

Агайыбыздын,  “Investigation Of Engine Performance And Kit Design For The Usage Of Safflower Oil As In Diesel Engine"” аттуу изилдөө иши ушул эле журналда басылып чыгып кабыл алынды.

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com