Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Yönetim  
Program Başkanı Öğr. Gör. Raşit YILMAZ
Sekreter  
İletişim  
Adres Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Cengiz AYTMATOV Kampüsü Bişkek/KIRGIZİSTAN
Tel. +996 (312) 49 12 39/43/58/65
Faks +996 312 491269
Dahili 115
Eposta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Diploma : Ön Lisans Diploması
Eğitim süresi : 2 yıl (Staj süresi dâhildir.)
Eğitim Dili : Kırgızca, Türkiye Türkçesi
Eğitim şekli : Tam zamanlı
Fiziki İmkânlar : Derslikler, Model Büro Labaratuvarı, Bilgisayar Labaratuvarı.

 

Amacı:

Hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi, teknoloji ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini çağdaş yönetim ilke ve tekniklerine uygun olarak gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarına etkili bir şekilde katkı sağlayan ve iş yerlerinde verimliliği artıran üst düzeylerde büro yöneticisi ve yönetici asistanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
Büro Yönetimi Programı, öğrencileri, pasif çevrenin dışına çıkabilen, atak, girişimci, sosyal, yaratıcı düşünme kapasitesi kazanmış, kültür birikimi ve iletişim becerileri kazanmış, mesleki bilgisinde yeterli, hızla gelişen büro yönetimi tekniklerini ve teknolojisini doğru kullanan ve takip eden, evrensel etik değerlere haiz “NİTELİKLİ BÜRO YÖNETİCİSİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLARI” yetiştirmeyi vizyon edinmiştir.

Hedefler:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nda verilen 4 yarıyıllık eğitim öğretim zaman diliminde hedefimiz;

 • Öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak sektöre kazandırılması,
 • Belge tabanlı kısa süreli eğitimler ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda büro çalışanlarının ve hayat boyu öğrenme anlayışı kazanmış meslek elemanlarının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlanması,
 • AR-GE ve Proje tabanlı faaliyetlerle iş dünyasının ve toplumun büro yönetimi alanıyla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi,
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile ilgili yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  hedeflenmektedir.

Gelişme Süreci:

Günümüz iş dünyası, hızlı değişim ve gelişim sürecinin içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür. Bu gelişmeler ışığında görev ve sorumluluk, sekreterlik kavramını, yönetici asistanlığı kavramına taşımıştır. Meslek, günlük ve basit büro ve sekreterlik hizmetlerinden, yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yardımcı olan Büro Yöneticiliği ve Yönetici Asistanlığı’na kadar farklı aşamalarda yer almaktadır. Bu özellikleri nedeni ile Yönetici Asistanlığı, başarılı yöneticilerin desteklediği bir meslek olarak ilgi çekmektedir.

2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında açılması kararlaştırılan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında ilk mezunlarını hayata kazandırmıştır.

Faaliyet Alanları:

4 yarıyıl süreç içerisinde eğitimi verilen Ata-Meken Tarihi, Felsefe ve Yabancı Dil derslerinde öğrencilerin genel kültürleri arttırılmaktadır. Yabancı Dil eğitimi zorunlu olarak İngilizce veya Rusça okutulmaktadır. İsteğe bağlı olarak da Almanca, Fransızca ve Çince eğitim verilmektedir. Matematik, Bilgi Yönetimi ve Teknoloji Kullanımı dersleriyle öğrencilerin fen bilgisi düzeyi yükseltilmektedir.

Büro yönetimi süreci, büro teknolojileri, toplantı yönetimi, işletme yönetimi ve ilgili yasalar, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları, kamu-özel sektör ilişkileri, temel muhasebe işlemleri ve örnek uygulamalar ile öğrencilerin mesleki beceri kazanmaları sağlanmaktadır. Halkla İlişkiler ve İş Etiği konuları ile öğrencilerin etik değerlere sahip olmaları sağlanmaktadır. Genel işletme anlayışı ile öğrencilerin işleriyle ilgili bütünlemesine ve derin beceri kazanmaları sağlanmaktadır.
Büroların yaşamımızdaki yeri ve faaliyetleri, resmi yazışmalar, dosyalama ve arşivleme teknikleri, iş etüdü, iş gereklilikleri ve iş analizi ve özellikleri en ince ayrıntısına kadar verilerek bireylerin etkinlikleri arttırılmaktadır.

Bürolarda çalışanların iş süreçlerini en iyi şekilde takip edebilmeleri ve zamanlarını en optimum düzeyde değerlendirebilmeleri için bilişim sistemleri ve teknolojilerinden en üst safhada yararlanmaları gerekir. Bu amaçla öğrencilerimize; MS Outlook programını en iyi şekilde öğreterek maillerini, randevularını, görevlerini ve günlüklerini bilgisayar ortamında kullanma ve paylaşma becerisi kazandırılmaktadır.

Adobe Photoshop ve Corel DRAW programları aracılığı ile öğrencilerimize logo, broşür, el ilanı, antetli, afiş, kartvizit, davetiye, gibi benzeri yazılı materyallerin yapım aşamaları öğretilmektedir. Microsoft Office 2007 Professional Edition, Adobe Photoshop CS3, Corel DRAW X4, Acd See 2009, Adobe Acrobat Professional 9, Microsoft Visio 2007, Microsoft Publisher 207, Mind Manager 8, Microsoft Project Manager 2007 vb. programlar da ayrıca öğretilerek öğrencilerimizin her alanda başarılı olabilmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerimizin tasarım yeteneklerini daha da geliştirmek amacıyla Open Source Joomla sistemlerinden faydalanılarak kişisel web sitesi tasarımı öğretilmektedir. Adobe Photoshop programında yapılan tüm uygulamaların tekrarı, uygulamalı photoshop örnekleri, başka programlarla photoshop ilişkisi, birden fazla programla bir arada kullanımı vb. çalışmalarla öğrencilerimize pratik kazandırılmaktadır.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında okuyan öğrenciler genel olarak derslerini Model Büro ve Bilgisayar Laboratuvarlarında uygulama ağırlıklı olarak yapmaktadırlar. Derslerin daha iyi anlaşılması için sesli ve görüntülü video materyalleri kullanılmakta, gerekli yerlerde ise interaktif uygulamalara yer verilmektedir. Söz konusu laboratuvarlarda öğrencilere, sektöre yönelik tasarım uygulamaları, resmi yazışmalar, ofisler arası iletişim uygulamaları en güncel teknoloji ve bilgisayar araçlarıyla yaptırılmakta, eğitim gezileri düzenlenerek, bu bilgiler pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Kısacası; öğrenciler program boyunca “Büro Yönetimi,” alanında aldıkları eğitimi bütünleştirerek çok yönlü bilgiye sahip olmaktadırlar.

Bu amaçla düzenlenen eğitim programındaki dersler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklı olarak seçilmiştir. Programımızda eğitim ve öğretim gören tüm öğrenciler, Büro Yönetimi, Bürolarda Teknoloji Kullanımı, İşletme Yönetimi ve Muhasebe derslerinden aldıkları teorik bilgileri Üniversitemizin modern laboratuvarlarında uygulama imkânına sahip olabilmektedirler. Üniversitemizin birimlerinde ve anlaşmalı işletmelerde çalışma imkânı bularak deneyim kazanmaktadırlar. Yaptığımız teknik geziler ve teknik eğitimler sayesinde öğrencilerimizin iş yaşamına hazırlanması hedeflenmektedir.

Dikey Geçiş:

Bu programı başarı ile bitirenler Dikey Geçiş için (DG) yönetmeliklere göre hak kazandıkları takdirde;

 • Büro Yönetimi Öğretmenliği,
 • Halkla İlişkiler,
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,

lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com