Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Çocuk Gelişimi Programı

Yönetim  
Program Başkanı Öğr.Gör. Gulzaada ABDRALIEVA
Sekreter  
İletişim  
Adres Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Cengiz AYTMATOV Kampüsü Bişkek/KIRGIZİSTAN
Tel. +996 (312) 49 12 39/43/58/65
Faks +996 312 491269
Dahili 115
Eposta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Diploma : Ön Lisans Diploması
Eğitim süresi : 2 yıl (Staj süresi dâhildir.)
Eğitim Dili : Kırgızca, Türkiye Türkçesi
Eğitim şekli : Tam zamanlı
Fiziki İmkânlar : Derslikler, Model Büro Labaratuvarı, Bilgisayar Labaratuvarı.

Amacı:

Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir. Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikâye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, geleneksel kültürüne sahip çıkarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip bireyleri çalışma hayatına hazırlayacaktır.

Hedefler:

Programda, çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencileri, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, hastanelerin çocuk kliniklerinde çocukları tüm gelişimlerine yönelik eğitimin yanında onlara müzik, resim, drama, jimnastik eğitimi verecek düzeyde yetiştirmektir.
Çocuk Gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları, çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak - yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi hedeflenmiştir.
Öğrencilerimiz, mesleki derslerde aldıkları teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla beceriye dönüştürmek amacıyla haftada bir gün uygulama okulunda uygulamalı eğitim göreceklerdir. Uygulamalı eğitimle, öğrencilerimiz sadece beceri kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda iş dünyası hakkında fikir edineceklerdir.

Gelişme Süreci:

Bu programda söz konusu amaca uygun mezunlar yetiştirebilmek amacıyla, çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri göz önüne alınarak ders programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, özel eğitim, drama, müzik, sanat ve yaratıcılık, iletişim, bilim ve teknoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, aile eğitimi, kukla ve oyuncak yapımı, oyun ve oyun materyalleri, çocuk hakları, edebiyat ve medya gibi dersler temel dersler olarak seçilmişlerdir. Ayrıca, program dersleri; alan dersleri yanında bilgisayar,yönetim organizasyon,gelişim ve öğrenme, öğrenmeve öğretme teknikleri,  yabancı dil, temel tasarım,genel psikoloji  dersleri ile de desteklenmektedir.
4 yarıyıl süreç içerisinde eğitimi verilen Ata-Meken Tarihi, Felsefe ve Yabancı Dil derslerinde öğrencilerin genel kültürleri arttırılmaktadır. Yabancı Dil eğitimi zorunlu olarak İngilizce veya Rusça okutulmaktadır. İsteğe bağlı olarak da Almanca, Fransızca ve Çince eğitim verilmektedir. Matematik ve Teknoloji Kullanımı dersleriyle öğrencilerin fen bilgisi düzeyi yükseltilmektedir.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında açılan Çocuk Gelişimi  Programı, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında ilk mezunlarını topluma kazandırmıştır.

Faaliyet Alanları:

•    Okul öncesi eğitim merkezleri
•    Gündüz bakım evleri
•    Çocuk yuvaları
•    Anaokulu
•    Anasınıfları
•    Kreşler
•    Çocuk sağlığı merkezleri
•    Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
•    Çocuk oyun odaları
•    Çocuk yayıncılığı alanları
•    Turizm ve spor merkezlerinin  çocuk oyun alanlarında
•    Alanla ilgili çalışan vakıf ve kuruluşlar
•    Oyun merkezleri ve oyun grupları

Dikey Geçiş:

DİKEY GEÇİŞLE GEÇİLEBİLECEK 4 YILLIK PROGRAMLAR
Bu programı başarı ile bitirenler Dikey Geçiş için (DG) yönetmeliklere göre hak kazandıkları takdirde;
Eğitim Bilimleri
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü,                                 
Anaokulu Öğretmenliği ve  
Okulöncesi Öğretmenliği Bölümlerine geçiş yapabilirler.
lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com