Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Akademik Genel Not Ortalaması 2'nin altında olan öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için Sınav Yönetmeliği'nin 29. maddesi gereğince belirledikleri en fazla 5 dersten sınava girerek ortalamalarını yükseltmeleri gerekmektedir.

Bu durumda olan öğrencilerimizin danışmanları aracılığı ile Dr. Mahmut VURAL'a başvurmaları acilen duyurulur...

 

"LİSANS VE ÖNLİSANS 10/12 EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ":

Diploma Verme
Madde 29. Kayıtlı olduğu bölümün/programın eğitim programında yer alan bütün dersleri başaran
ve diğer yükümlülükleri yerine getiren ve GANO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler Üniversiteden
diploma almaya hak kazanırlar. GANO’su 2.00'ın altında olan öğrencilere, GANO’sunu yükseltmek
amacıyla diledikleri en fazla beş (5) dersten birer ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar bütünleme
sınavları bitimini takip eden bir hafta içinde yapılır. Bu sınavların not değerlendirilmesinde, dersin
yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme notları dikkate alınmaz. Bu sınavlar sonunda GANO’sunu 2.00
ve üzerine yükseltemeyen öğrencinin bu sınavlardan almış olduğu notlar geçersiz sayılır. Bu
durumda olan ve ek sınav hakkından yararlanmayan öğrenciler, GANO’sunu yükseltmek amacıyla
otuz krediyi aşmamak şartıyla diledikleri dersi/dersleri tekrar alabilirler. Bu dersler için devam
zorunluluğu aranmaz. Öğrenciler bu hakkı azami öğrencilik süresi içinde kullanabilirler.

Kyrgyzstan-Turkey Manas University Higher school of Vocational Education