Akademik Genel Not Ortalaması 2'nin altında olan öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için Sınav Yönetmeliği'nin 29. maddesi gereğince belirledikleri en fazla 5 dersten sınava girerek ortalamalarını yükseltmeleri gerekmektedir.

Bu durumda olan öğrencilerimizin danışmanları aracılığı ile Dr. Mahmut VURAL'a başvurmaları acilen duyurulur...

 

"LİSANS VE ÖNLİSANS 10/12 EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ":

Diploma Verme
Madde 29. Kayıtlı olduğu bölümün/programın eğitim programında yer alan bütün dersleri başaran
ve diğer yükümlülükleri yerine getiren ve GANO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler Üniversiteden
diploma almaya hak kazanırlar. GANO’su 2.00'ın altında olan öğrencilere, GANO’sunu yükseltmek
amacıyla diledikleri en fazla beş (5) dersten birer ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar bütünleme
sınavları bitimini takip eden bir hafta içinde yapılır. Bu sınavların not değerlendirilmesinde, dersin
yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme notları dikkate alınmaz. Bu sınavlar sonunda GANO’sunu 2.00
ve üzerine yükseltemeyen öğrencinin bu sınavlardan almış olduğu notlar geçersiz sayılır. Bu
durumda olan ve ek sınav hakkından yararlanmayan öğrenciler, GANO’sunu yükseltmek amacıyla
otuz krediyi aşmamak şartıyla diledikleri dersi/dersleri tekrar alabilirler. Bu dersler için devam
zorunluluğu aranmaz. Öğrenciler bu hakkı azami öğrencilik süresi içinde kullanabilirler.

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ ÇERÇEVE PROGRAMLARI ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU'NUN 21.06.2016 TARİHLİ KARARI İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

 

Devamını oku...

 

 

Meslek Yüksekokulu'muzdan mezun olan tüm öğrencilerimize acil durumlarda ulaşabilmemiz ve iş imkanları ile ilgili konularda bilgi paylaşabilmemiz amacıyla iletişim bilgilerini linkte sunulan elektronik forma doldurup göndermeleri rica olunur.

Lütfen linke tıklayınız...

Meslek Yüksekokulumuzun yeni tanıtım videosunu izlemek için ilgili linklere tıklayınız....

Türkçe

Kırgızca

Rusça

İngilizce

 

 

 

Meslek Yüksekokulu'muzda okuyan tüm öğrencilerimize acil durumlarda ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini linkte sunulan elektronik forma doldurup göndermeleri rica olunur.

Lütfen linke tıklayınız...

Kyrgyzstan-Turkey Manas University Higher school of Vocational Education