Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nden:

Kamuoyuna Duyuru

          Bütün dünyayı saran ve sarsan COVID-19 pandemisi sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti’nde alınan kararlar çerçevesinde üniversitemizde de öncelikle camiamızın sağlık ve sıhhatinin korunması ve eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere bütün iş ve işlemlerimizin aksatılmadan yürütülmesi için her türlü tedbir, ilgili kurul, kurum ve birimlerimizin katkılarıyla alınmıştır. Bütün bu tedbirler -üniversitemizde var olan huzur ve güven ortamı içerisinde bu zor günlerin atlatılması için- akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin şükranla karşıladığımız fedakârca katkılarıyla sürdürülmektedir.

 

     Buna karşın bazı sosyal medya hesaplarından üniversitemizde COVID-19 salgınıyla ilgili olarak almış olduğumuz kararlar, uygulamaya koymuş olduğumuz tedbirler ve vermiş olduğumuz hizmetlerle ilgili olarak hiçbir bilgi sahibi olunmadan Devletimizi, kurumlarımızı, üniversitemizi ve yöneticilerimizi karalamaya yönelik faaliyetler yürütüldüğünü tespit etmiş bulunmaktayız. Bunları esefle karşılıyor, bu ve benzeri yanlış paylaşımlarda bulunanları -eğer bilgisizlik sebebiyle yapılmıyorsa tamamen kötü niyetle yapıldığı aşikâr olan- bu faaliyetlerinden dolayı kınıyor, üniversitemizde bütün camiamız ile birlikte özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimiz ve personelimiz için almış olduğumuz kararları, uygulamaya koymuş olduğumuz tedbirleri ve hizmetleri aşağıdaki şekilde kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü

 

1. Öğrencilerimizle İlgili Olanlar:

    1.1. Öğrencilerimiz COVID-19 virüsü ile ilgili olarak sürekli bilgilendirilmiş, hijyene azami düzeyde dikkat etmeleri, üniversitemizin külliyesini zorunlu olmadıkça terk etmemeleri, odalarını sürekli temiz tutmaları, sosyal mesafeyi korumaları vb. konular kendilerine telkin edilmiştir.

    1.2. Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nun kararları doğrultusunda 16 Mart-08 Nisan 2020 tarihleri arasında örgün öğretime ara verilerek uzaktan öğretime geçilmiştir. Böylece öğrencilerimizin öğretim elemanlarımız ve arkadaşlarıyla temas halinde olmadan öğrenci evlerimizdeki odalarında tamamen hijyenik koşullarda derslerini aksatmadan takip etmeleri sağlanmıştır.

    1.3. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz yurt dışından döndüklerinde öncelikle sağlık merkezimize davet edilmiş; muayeneleri yaptırılmıştır.

    1.4. Sağlık merkezimiz 24 saat açık tutulmaktadır. Öğrenci evlerimizde kalan bütün öğrencilerimiz sağlık merkezimizden ücretsiz faydalanmaktadır.

    1.5. Öğrenci evlerimizde kalan öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçları aynı binadaki kantin-kafeteryadan karşılanmaktadır. Öğrencilerimize günde iki kere ücretsiz yemek ve Öğrenci Yardım Fonu bütçesinden bir miktar maddi destek sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra muhtelif çeşitte yiyecek de kantinde öğrencilerimizin istifadesine sunulmaktadır.

    1.6. Acil Eylem Planımız güncellenmiş, bu plan kapsamında, üniversitemizde enfeksiyon oluşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla sınıf, amfi, laboratuvar, kütüphane ve öğrenci evleri odaları her gün 2-3 kere dezenfekte edilmeye ve havalandırılmaya başlanmıştır.

    1.7. Öğrenci evlerimizdeki okuma salonları, bilgisayar salonu, kütüphane, kantin, mescit vb. ortak kullanım alanları kapatılmıştır. Kütüphane sadece kitap alma ve iade etme amacıyla açık bulundurulmaktadır.

    1.8. COVID-19 vakası tespit edilmesi ihtimaline karşı öğrenci evlerimizde izolasyon odaları hazırlanmıştır.

    1.9. Acil durumlarda bildirimde bulunabilmek için bütün öğrencilerimizin ve yakınlarının iletişim bilgileri tespit edilmiştir.

    1.10. Yine acil durumlarda öğrencilerimiz ve personelimiz tarafından irtibata geçilecek yöneticilerin iletişim bilgileri internet sitemizden yayınlanmıştır.

    1.11. Öğrenci evlerimizde kalan Kırgızistan vatandaşı bütün öğrencilerimiz evlerine gönderilmiştir. Kırgızistan dışından gelen öğrencilerimizse kendileri için tahsis edilen 680 yatak kapasiteli bir öğrenci evimizde kalmaya devam etmektedir. Hâlihazırda bu öğrenci evimizde 105’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere Kırgızistan dışından gelen toplam 206 öğrencimiz kalmaktadır. Öğrenci evlerimizde kalmayıp Bişkek’teki evlerde ikamet eden öğrencilerimizden talep edenler de öğrenci evlerimize kabul edilmiştir.

    1.12. Öğrencilerimiz, Öğrenci Konseyi Başkan Vekilimiz aracılığıyla, alınan kararlar, uygulamaya konulan tedbirler ve verilen hizmetler hakkında sürekli bilgilendirilmekte, talepleri ve şikayetleri geciktirilmeksizin değerlendirilmekte ve kendilerine cevap verilmektedir.

 

2. Personelimizle İlgili Olanlar:

    2.1. Bütün personelimize ve öğrencilerimize -hastalığın Kırgızistan’da resmi olarak tespit edilmesinden önce başlamak suretiyle- üniversitemizin radyosu Manas Radyosu’ndan, internet sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve üniversitemizin muhtelif yerlerine astığımız afişlerle COVID-19 virüsünün önlenmesi için alınması gereken tedbirler hususunda gerekli bilgiler verilmiştir, verilmeye devam edilmektedir ve böylece farkındalık sağlanmaktadır.

    2.2. Üst Yönetimimiz; üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra mensuplarımıza yönelik olarak COVID-19 ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlemiş, çalışanlarımıza ve Öğrenci Konseyi temsilcilerine virüsle ilgili Kırgızistan’daki gelişmeler ve üniversitemizde alınan tedbirler anlatılmış, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulmuş, katılımcıların teklifleri alınmış ve soruları cevaplandırılmıştır. Rektörlük Konferans Salonunda 24 Mart 2020’de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan toplantıya Türkiye’ye üniversitemizin muhtelif işleriyle ilgili görüşmeler yapmak üzere giden, ancak COVID-19 salgınıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti’nde alınan tedbirler nedeniyle Türkiye’de kalma zorunluluğu doğan Rektörümüz Prof. Dr. Sebahattin BALCI da e-konferans yoluyla katılmıştır.

    2.3. Üniversite Yönetimimiz, akademik ve idari personelimizle öğrencilerimize, üniversitemizin iş ve işlemlerine yönelik kararlarını internet sitemiz üzerinden yayınlamaktadır. Mensuplarımızla velilerimizin sadece resmî duyurularımızı takip etmeleri, bunun dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

    2.4. Üst Yönetimimiz; Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliğimiz, Mütevelli Heyeti Başkanlığımız, Yükseköğretim Kurulumuz, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız ve Kırgız Cumhuriyeti’nin ilgili makamları ile sürekli iletişim ve koordinasyon içinde bulunmaktadır.

    2.5. Akademik ve idari personelimiz de Bişkek Büyükelçiliğimizin oluşturduğu Whatsapp grubuna gönderilen bütün mesajları dikkatle takip etmektedir.

    2.6. Akademik ve idari personelimizden -Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere- 60  yaş ve üstünde bulunanlarla hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık  sorunu  olanlar, kanser  hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet hastaları, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik  hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır.

    2.7. İlahiyat Fakültesi Satuk Buğra Han Uygulama Camiimizde toplu ibadete ara verilmiştir.

    2.8. Öğrencilerimizin, personelimizin ve ailelerinin vize işlemlerinin karantina sürecinde aksamaması için Pasaport ve Vize Birimimiz haftada 3 gün belirlenen saatlerde çalışmaya devam etmektedir.

    2.9. Üniversitemiz Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Devletlerimizin COVID-19 virüsüne karşı mücadeleyle ilgili aldığı her türlü kararı titizlikle yerine getirmekte, bu konuda Devletlerimizin yükseköğretim kurumlarında uygulanmasını istediği önlemlere hassasiyetle uymaktadır ve uymaya devam edecektir. Üst Yönetimimiz, öğrencilerimizin ve personelimizin sağlıklarının korunmasına öncelikle ve özellikle önem vermektedir.

 

3. Eğitim-Öğretimimizle İlgili Olanlar:

    3.1. Üniversitemizde uzaktan öğretime geçilmiş, e-dersler Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yapılmaya başlanmıştır.

    3.2. Öğretim disiplininin korunması için interaktif-online dersler, mevcut haftalık ders programlarındaki gün ve saatlerde yapılmaktadır.

    3.3. Öğrencilerimiz uzaktan öğretim sistemiyle ilgili bilgilendirilmiş, kendilerine sistemin kullanımıyla ilgili çevrimiçi kurslar verilmiştir.

    3.4. Akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. kapsamdaki akademik, idari personel veya öğrenci katılımlı -önceden planlanmış olanlar dahil- bütün faaliyetler 15 Nisan 2020 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

    3.5. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavlarının, tez izleme komitelerinin toplantılarının ve tez savunmalarının, ‘kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma’ koşulunu sağlaması kaydıyla lisans bitirme tezi derslerinin Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yürütülmesine başlanmıştır.

    3.6. Devlet sınavlarının Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yapılması ve kayıt altına alınması kararlaştırılmıştır.

 

4. Kamu’ya Yönelik Olanlar:

    4.1. Kırgız Cumhuriyeti’nin salgınla mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla ülke genelinde başlatılan maddi yardım kampanyasına üniversitemizin mensupları da katkı sunmaktadır.

    4.2. Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan öğretim e-ders çekimlerine üniversitemiz de katkı sağlamaktadır. Bakanlığın talebiyle üniversitemizin medya merkezi MEDIAMANAS (Radyo Televizyon Müdürlüğü) tarafından 30 Mart 2020 tarihinde başlatılan e-ders çekimleri 08 Nisan 2020 tarihine kadar sürdürülecek ve bu çalışma süresince 100’den fazla 25’er dakikalık e-dersin çekimi ve montajı yapılıp yayına hazır halde yetkililere teslim edilecektir. Hazırlanan bu e-dersler 08 Nisan 2020 tarihinden itibaren ELTR Kamu Kanalı’ndan bütün ülkede yayınlanacaktır. Bakanlık için e-ders çekimlerine bu tarihten sonra da devam edilecektir.

    4.3. Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı’nın isteği üzerine çocukları COVID-19 ile ilgili bilgilendirmek amacıyla MEDIAMANAS tarafından 5 adet sosyal spot çekimi yapılmış, montajlanıp yayına hazır halde Bakanlığa teslim edilmiştir. Bu spotlar muhtelif televizyon kanallarından ülke genelinde yayınlanacaktır.

    4.4. Kırgızistan’da COVID-19 virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla ülkeye dış ülkelerden giriş yapan her Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı karantinaya alınmaktadır. Karantina alanlarının belirlenmesi için Kırgızistan’ın resmi makamlarınca Bişkek’te faaliyet gösteren Devlet üniversitelerinin yurtlarıyla ilgili bir araştırma yapılmış, üniversitemizden de bu konuda bilgi alınmıştır. Ülkedeki olağanüstü hâl kapsamında üniversitemizden de talep edilmesi ihtimaline karşı, öğrencilerimizin hâlihazırda kaldıkları öğrenci evinden yaklaşık 600 metre uzaklıkta bulunan bir başka öğrenci evi, karantina alanı olarak hazırlanmıştır. Ancak Kırgızistanlı yetkililer, buranın, diğer karantina yerleri tamamen dolduktan sonra kullanılabileceği bilgisini tarafımıza iletmiştir.

http://manas.edu.kg/index.php/haber-duyuru/4999-kirgizistan-t%C3%BCrkiye-manas-%C3%BCniversitesi-rekt%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-nden-kamuoyuna-duyuru

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com