Öğrenci Konseyi Başkanlığının talebi üzerine Yüksekokulumuzca imal edilen ve Üniversitemizin çeşitli birimlerinde hizmete konulacak olan boyama sandığından elde edilen gelirler hayır kurumlarında ihtiyaç sahiplerine yönelik değerlendirilecek...

Kyrgyzstan-Turkey Manas University Higher school of Vocational Education