Meslek Yüksekokulu

İletişim

Adres:
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
"Cengiz AYTMATOV" Cal Kampüsü
Bişkek 720044 Kırgızistan

Telefon: +996 (312) 491239/43/53/58/65/68

Faks: +996 (312) 49 12 69

http://myo.manas.edu.kg

İletişim Formu

e-Posta gönder. Yıldızlı (*) alanların doldurulması zorunludur.
Kyrgyzstan-Turkey Manas University Higher school of Vocational Education