Meslek Yüksekokulu
Adres:
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
"Cengiz AYTMATOV" Cal Kampüsü
Bişkek
720044
Kırgızistan
Telefon:
+996 (312) 491239/43/53/58/65/68
Faks:
+996 (312) 49 12 69
e-Posta Gönder
(isteğe bağlı)
Kyrgyz-Turkish Manas University Gelecek elimizde...

Designed by Dr. Mahmut VURAL (2009) http://myo.manas.edu.kg