Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları;

 Her sektörde geniş bir istihdam olanağı sağlayan büro hizmetleri konusunda birikimli, sorumluluk alabilen, alınan kararları uygulayan ve kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan Büro Yöneticisi, Ofis Hizmetleri Uzmanı, Üst Yönetim Asistanı, başarılı yöneticilerin desteklediği bir meslek olarak Yönetici Asistanı olarak kamu/özel sektörde görev yapabilirler ve kendi iş imkânlarını geliştirebilirler. 

 

İnşaat Programı mezunları;

 

 İnşaat Teknikeri olarak, inşaat sektöründe inşaat mühendisleri ve mimarlar ile birlikte çalışabilir. Firmaların kesin hesap, mimari ve statik büro kısımlarında, şantiyelerde sahada, yeterince tecrübe sahibi olduklarında şantiyelerde, şantiye şefi olabilirler. Beton laboratuarlarında laborant yardımcılığı ve daha sonra laborantlık yapabilirler. Sektörlerinde yönetici olarak çalışabilirler. Kendi işyerlerini kurabilirler. 

 

Otomotiv Programı mezunları;

Teorik ve uygulamalı eğitim sonunda kamu ve özel sektörde:

 • Teknik dil kullanır, çizim yapabilir, grafik, tablo, resim okuyabilir ve analiz edebilir.
 • Bilgisayar kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.
 • Üretim kademelerinin montaj, kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçleri kullanabilir.
 • Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir.
 • Temel tamir araç gereçlerini kullanabilir, sökme takma ve teşhis koyma, tamir etme işlerini yapabilir.
 • Özel cihaz ve aparatları kullanabilir.
 • Mesleğiyle ilgili standartları bilir ve uygular.
 • Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilir.
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.
 • Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir.
 • Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.

 Muhasebe Programı mezunları;

Kamu veya özel sektördeki kurumların muhasebe ve/veya finansman servislerinde görev alabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sektörü ne olursa olsun her bir kurumun kesinlikle bir muhasebe ve finansman servisinin olma zorunluluğudur. Dolayısıyla sektör yelpazesi mezunlarımız için oldukça geniştir. Son zamanlarda muhasebe alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmektedir. Bundan dolayı bilgisayar programlarını kullanabilen nitelikte elemanlara piyasada her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Mezunlarımız öğrendikleri muhasebe programları sayesinde iş dünyasına oldukça donanımlı olarak açılmaktadır. Mezunlarımız muhasebe departmanlarında yardımcı personel olarak çalışabileceği gibi kendi iş imkânlarını da geliştirebilirler.

Kyrgyzstan-Turkey Manas University Higher school of Vocational Education