Misyonumuz

  Kırgızistan ve Orta Asya coğrafyası başta olmak üzere istihdama, sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişime katkı sağlamak için evrensel değerler ışığında alan bilgisi açısından yetkin, teknolojik bilgi ve becerileri doğru kullanabilen, yaratıcı, özgüveni yüksek, kültür birikimi ve iletişim becerisine sahip, mesleki etiğe uygun davranan mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir.

Vizyonumuz

  Ulusal ve uluslararası seviyede programlarıyla; katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştiren, yenilikçi, yaratıcı, sürekli gelişmeye açık, bilgiye erişme yollarını gösteren, aktif öğrenmeyi ilke edinmiş, mesleki ve teknik eğitim alanında öncü, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği yapabilen ve yaşam boyu öğrenmeye inanmış bireyler yetiştiren bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 Amaçlarımız

Yüksekokulumuzun başlıca amaçları;

  • Çağın gerekleri, toplum ve iş dünyasının talepleri ve gelişme ihtiyaçları ile evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim programları açmak,
  • Eğitim-öğretim programlarını dinamik bir süreçte yenilemek,
  • Hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde kişisel ve mesleki gelişim yönünde kısa süreli programlar yapmak ve/veya yapılanlara katılmak,
  • Teknolojik tabanlı öğrenme anlayışı çerçevesinde fiziki altyapıyı güçlendirmek.

Hedeflerimiz

 

Yüksekokulumuz mesleki ve teknik eğitim alanında ulusal ve uluslararası seviyede teknolojiyi sürekli takip eden örnek bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede;

  • Mezunlarımız aracılığıyla ara insan gücünün gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Mezunlarımızla kamu ve özel sektör ihtiyacını üst seviyede karşılamak, 
  • Toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitim alanlarında popüler branşlar ve çağdaş etkinlikler ile projeler gerçekleştirmek ve/veya gerçekleştirilenlere katılmak,
  • Mesleki ve teknik eğitim alanında Kırgızistan ve Orta Asya başta olmak her yerde istihdamda öncelikle tercih edilen insan kaynağını yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

 

 

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com